Haberler
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Biyofizik Anabilim Dalı Dr.Öğr.Üye. Nevra ALKANLI’nın Sözlü Bildirisi BILMES SH 2019'nde sunulmuştur

30.12.2019

Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Nevra ALKANLI’nın SERUM DEMİR, BAKIR, ÇİNKO DÜZEYLERİNİN DEMANS HASTALIĞI GELİŞİMİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ (EXAMINATION OF THE EFFECTS OF SERUM IRON, COPPER AND ZINC LEVELS IN DEMENTIA DISEASE DEVELOPMENT) ve PARKİNSON HASTALIĞI GELİŞİMİNDE METİLENTETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ G1793A GEN VARYASYONU VE SERUM DEMİR DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ROLÜNÜN BELİRLENMESİ (DETERMINATION OF ROLE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN METHYLENETETRAHYDROFOLATE REDUCTASE G1793A GENE VARIATION AND SERUM IRON LEVELS IN THE DEVELOPMENT OF PARKINSON'S DISEASE) başlıklı sözlü bildirileri 7-10 Kasım 2019  tarihleri arasında oturum başkanı olarak da davet edildiği  Ankara'da   düzenlenmiş olan IV. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Fen ve Sağlık (BILMES SH 2019)'nde sunulmuştur.

Bildiriyi Okumak İçin Tıklayınız.