Dekan Slider

Prof.Dr. A.Feridun Vural

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Dekan

1969 Yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında ilk diseksiyon pratiklerine demonstratör asistan olarak katıldı. Aynı fakültede 1977 yılında Öğretim Görevlisi, 1982 yılında Doçent, 1988 yılında Profesör ünvanlarını aldı. Anatomi Anabilim Dalı Başkanı olduktan sonra bölümü yeniden yapılandırarak modernize etti. 1979-1980 Yıllarında Almanya, 1986’da İngiltere’de misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

1983 Yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluş çalışmalarına geçici görev ile katıldı. Fakülte kurucu yönetim kurulunda görev aldı. Eskiden Haydarpaşa Lisesi olan binada Morfoloji departmanı kuruluşunu bizzat planlamalarını yaparak gerçekleştirdi. Paslanmaz çelikten Kadavra muhafaza ve çalışma ünitelerinin planlarını çizerek imalatlarını yaptırdı (o zamanlar profesyonel firmalar yoktu). Ders ve pratiklerini başlattı. Eğitim kadrolarını oluşturarak 1986 yılında ayrıldı.

1987 Yılında Cerrahpaşa Tıp İngilizce programının kuruluşunda yer aldı. Anatomi dersleri ve uygulamalarını yürüttü. Kadrosunu oluşturduktan sonra ayrıldı. YÖK tavsiye kararı ile Cerrahpaşa’da” Akupunktur Araştırma ve Uygulama Birimi”ni kurdu. İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Medikososyal Merkezi Başhekimliği görevlerinde bulundu.

İstanbul’da bulunan çeşitli fakülte, yüksekokul ve meslek okullarında dersler verdi (Dişçilik, Eczacılık, Hemşirelik, Fizyoterapi, Güzel Sanatlar/ resim-heykel, Spor Akademisi v.s.) Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde binlerce öğrenci, birçok asistan ve öğretim üyesinin yetişmesine katkıda bulunarak, 2013 yılında 43 yıllık Devlet hizmeti ile emekli oldu.

2014 Yılında Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi kuruluşu için aldığı davet üzerine kurucu Dekan olarak görev üstlendi. Depo ve mağaza olarak kullanılan bir binayı Tıp Fakültesi olarak dizayn etti. 2016 Yılında Derslikleri, laboratuarları, kütüphane ve kafeteryaları ile tam eğitime hazır hale geldiğinde yaşanan bir idari değişim sonucu binayı boşaltmak zorunda kaldı. Üniversite ana kampüsünde yeniden planlama yaparak, 6 ay gibi bir sürede yeni yerinde eğitime hazır hale getirdi. 2017 yılında ilk öğrencilerini alarak eğitimi başlattı.

Detaylı CV

Kitaplar
Yönetilen Doktora Tezleri
Sivil Toplum Kuruluşu Çalışmaları