Dekanlık Ofisi

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Dekanın Mesajı

Haliç Üniversitesi, 1998 yılında “Bizim Lösemili Çocuklar” Vakfı tarafından açılırken öncü hedeflerinden birini Tıp Fakültesi kurmak olarak planlamıştır. Gerekli alt yapı ve hazırlıkları takiben Tıp Fakültesi 2017 yılında eğitim hayatına başlamıştır.

2017 yılından beri öğretim üyesi olarak gururla görev yaptığım fakültemizde 2022 tarihinden itibaren Dekanlık görevini devralmış bulunmaktayım. “Haliç’te Değişim Başlıyor” sloganı ile 2022 Bahar döneminde yeni yerleşkemiz olan 5.Levent’te “Kampüs Üniversitesi” olma misyonunu taşıyoruz. Toplam kapalı alanı yaklaşık 200.000 m2 olan yeni kampüsümüzde yer alan birçok laboratuvar, derslik, grup çalışma odaları, amfiler ile eğitim sürecimize devam edeceğiz. Temel Tıp eğitiminde katkısı kaçınılmaz olan kadavra, diseksiyon salonları, maket odaları, mikroskop çalışma odaları, genetik ve araştırma laboratuvarları ile derslerimizi güncel tıp teknolojileri ışığında koordine etmekteyiz.

Fakültemizde entegre eğitim sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem, temel ve klinik bilimlerin entegre edildiği klinik staj öncesi dönem, klinik stajlar ve intörnlük olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. Kendi alanlarında deneyimli öğretim üyelerimiz tarafından hücre, doku, organ, sistem ve buna bağlı hastalıklarla temellenen bir programda insan vücudunun tümü Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Biyofizik, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Farmakoloji ve Patoloji derslerinin entegre olarak verildiği bir sistem içinde öğrencilerimize aktarılmaktadır.

Afiliye hastanemizin dışında, eğitim imkanlarıyla ön planda olan eğitim-araştırma hastaneleri ile anlaşma protokolleri sonucu öğrencilerimizin pratik ve kuramsal staj süreçleri koordine edilmektedir. İlerleyen yıllar içinde yeni kampüsümüzde Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin temelinin atılması planlanmaktadır.

Öğrencilerimizi uluslararası standartlarda vizyonu olan, etik değerlere sahip iyi birer hekim olarak yetiştirme hedefimizin yanı sıra, birçok yönden donanımlı sosyal, kültürel, iletişim becerileri yüksek kişiler olarak görmeyi arzulamaktayız.

Ulu Önderimiz M.K.Atatürk 1.Aralık.1921 Meclis Konuşmasında der ki,

“Kurtulmak, yaşamak için çalışan ve çalışmaya mecbur olan bir halkız. Herbirimizin hakkı ve yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde biz bu hakkı kazanırız. İnsan ancak çalışmakla insan olur.”

Haliç Üniversitesi çatısı altında mesleğe adım attığınız ilk günden itibaren sizleri iyi birer hekim olarak yetiştirmek için çıktığımız bu yolda; yarınlarımızı siz gençlere emanet ediyoruz.

Prof. Dr. Ali Kubilay Korkut, MD

Dekan