Dekanlık Ofisi

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Dekanın Mesajı

Tıp Fakültemiz 2014 yılında kurulmuş ve yapılanma çalışmalarını tamamlayarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencileri ile birlikte eğitime başlamıştır. Fakültemiz, Haliç Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi içinde bulunmaktadır. İstanbul’un merkezi bir konumunda yer almakla, sosyal ve kültürel olanaklara erişimi de kolaylaşmış olmaktadır. İstanbul;  tarihi dokusu ile birlikte pek çok devlet ve vakıf üniversitelerinin bulunduğu bir kültür başşehri olarak, öğrencilerimizin tıp öğrenimi ile birlikte sosyo-kültürel açıdan gelişmelerini hızlandıracak bir ortama sahiptir.

Öğrencilerimizi uluslar arası standartlarda iyi birer hekim olarak yetiştirmenin yanı sıra, toplumsal ve tarihi değerlere sahip, dünya görüşü açık, yaşamasını da yaşatmasını da bilen iyi birer insan olarak topluma kazandırmayı amaçlamaktayız.

Fakültemizde entegre öğretim sistemi planlanmıştır. Bu programla, öğrencilerimizi ezberlenmiş bilgiler ile doldurmadan, takip eden yıllardaki öğretileri anlayabilecek ve kavrayabilecek  donanımda yetiştirmek, bilgilerini becerileri ile desteklemek, tek başlarına kaldıklarında karar verebilme yetilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

Tıp Fakültemizden mezun olacak öğrenciler Avrupa Birliği kriterlerine uygun eğitim almış olarak dünyanın her yerinde geçerli bir diplomaya sahip olacaklardır. Mezunlarımızın tıpta uzmanlık veya akademik kariyer yapma olanaklarına rahatça ulaşabilmelerini sağlamak da başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Hekimlik mesleğini seçecek öğrencilerden  çalışkan, özverili, saygılı ve yardımsever olmaları beklenir. Eğitim ve öğretimin başarısı, sadece hocaların yetkinliği ve gayreti ile değil, öğrencilerin de bu duygularla,  bilerek ve isteyerek bu mesleği seçmiş olmaları ile mümkündür.

Prof. Dr. Ali Kubilay Korkut

Dekan