Duyurular

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınavları Hakkında

20.11.2020

Fakülte Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda,

2020-2021 Güz dönemi kurul derslerinin VİZE ve FİNAL sınavları dönem sonunda (15 Ocak 2021 sonrası) yüz yüze olarak yapılacaktır. Sınav programı ve tarihleri ayrıca ilan edilecektir.

Seçmeli derslerin vizeleri online olmak koşulu ile ne zaman ve ne şekilde yapılacağı o dersin hocasının kararına bırakılmıştır. Final sınavlarının dönem sonunda online veya yüz yüze yapılması da aynı şekilde dersin hocası tarafından belirlenecektir. (Fakülte Yönetim Kurulunca farklı bir karar alınmadığı takdirde)

Staj sınavları Yönergede yazılı olduğu şekilde, her staj sonunda yüz yüze yapılacak olup, başarı notu %60 kuramsal sınav, %40 sözlü sınav veya staj içi değerlendirme notlarının toplamı ile belirlenecektir.

Pandemi süreci ile ilgili hastalık, karantina gibi sağlık raporu ile belgelenmiş Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek geçerli mazereti olanlar önceden bildirmek suretiyle online sınav talebinde bulunabilirler. Aynı tarihlerde yapılacak bu sınavların şekil ve şartları “Sınav Komisyonu” tarafından belirlenecek olup uyulması zorunludur.

ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURULUR