Ana Sayfa

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Fakülte Hakkında

Haliç Üniversitesi tarafından 2014 yılında kurulan Tıp Fakültesi, yapılanma çalışmalarını tamamladıktan sonra 2017 – 2018 eğitim-öğretim yılında “Yüksek Öğretim Kurumu” tarafından belirlenen kontenjan dahilinde fakültemizi tercih eden 40 öğrenci ile eğitimine başlamıştır.

Tıp Fakültesinde eğitim metodu olarak entegre sistem uygulanmaktadır. Ülkemiz tıp fakültelerinin çoğunluğunda uygulanmakta olan bu sistem, fakülteler arası yatay ve dikey geçiş imkanlarını kolaylaştırdığı  ve aynı zamanda Uluslararası tıp eğitimi standartlarını da sağladığı için tercih edilmiştir.  

Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi altı yıldır ve birbirini izleyen üç ana dönemden oluşur:

a) Klinikle Entegre Temel Dönem:

1) İlk üç Sınıfta eğitim-öğretim asıl olarak, sistem temelli, mesleki ve klinik beceri derslerini de içeren kuramsal ve/veya uygulamalı, yatay ve dikey entegre konu başlıklarına göre oluşturulmuş Ders Kurullarından meydana gelir ve sınavlarda ders kurulu geçme kredi sistemi uygulanır.

2) Klinikle Entegre Temel Dönemin amacı tıp bilimlerinin temelinin klinikle dikey entegrasyon sağlanarak hem kuramsal hem de beceri uygulamalarıyla sunulması ve bunun hekimlik sanatının uygulanmasına yönelik pratik klinik eğitimle pekiştirileceği Klinik Tıp Bilimleri Dönemine hazırlık sağlanmasıdır.

b) Klinik Tıp Bilimleri Dönemi:

1) Klinik, poliklinik, ameliyathane gibi uygulamalı alanları ve laboratuvar çalışmalarını içeren Stajların bulunduğu dördüncü ve beşinci sınıfları kapsar.

2) Klinik Tıp Bilimleri Döneminin amacı Klinikle Entegre Temel Dönemde öğrenilen kuramsal bilgilerin ve beceri uygulamalarının hekimlik sanatının uygulanmasına yönelik pratik klinik eğitimle pekiştirilmesi ve İnternlik Dönemine hazırlık sağlanmasıdır.

c) İnternlik Dönemi:

1) Öğrencilerin kesintisiz on iki aylık süre boyunca hekimlik mesleğini uygulamalarına olanak veren altıncı sınıftır.

2) İnternlik Döneminin amacı bundan önceki dönemlerde edinilen bilgi, beceri ve yetkinliklerin öğretim elemanlarının denetiminde uygulanabilmesi ve geliştirilmesinin sağlanmasıdır.

Tüm derslerini başararak mezun olan öğrencilere Tıp Doktoru (Dr.Med.) ünvanı verilir.

Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Laboratuvarlarında, öğrencilerimizin rahatça çalışabileceği multidisipliner sisteme uygun ancak disiplinler arası bağımsız çalışmaya da imkan verecek şekilde hazırlanmış 6 salon bulunmaktadır. Bunların haricinde 9 disseksiyon masası bulunan bir anatomi laboratuvarı ve bir maket çalışma salonu, bilgisayar derslik, klinik çalışmalara hazırlık olarak Tıbbi Beceri Laboratuvarı ile Simüle Hasta odaları ve Revir yer almaktadır. İki ayrı Araştırma Laboratuvarı da Öğretim Elemanlarımız ve öğrencilerimizin çalışmaları için hazırlanmıştır. Tüm laboratuvarlarımız, grup çalışma odalarımız ve dersliklerde akıllı tahta,  bilgisayar ve en yeni teknolojiye sahip cihaz ve ekipmanlar yer almaktadır.

Öğretim kadrosu, çoğunluğu Profesör ünvanına sahip yetkin kişilerden oluşmaktadır. Öğrencilerimizin ufkunu genişletmek, görgü ve bilgilerini artırmak amacı ile her ders için kadrolu hocalarımıza ilaveten, branşlarında tanınmış ve yetkin hocaları da davet edip ders/seminer vermeleri sağlanmaktadır.

Haliç Üniversitesi 20 yıllık bir geçmişe sahip, Türkiye’nin en eski vakıf üniversitelerinden biridir. Bünyesinde yer alan çeşitli fakülte, yüksekokul, enstitü, konservatuvar, beden eğitimi ve spor bölümleri ile sosyo-kültürel zenginlikte bir üniversitedir. Gerek üniversite gerekse İstanbul gibi tarih ve kültür beşiği bir şehrin merkezinde bulunması tıp fakültesi için ayrı bir kazanım olmaktadır.